Głosowanie

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

Wyniki głosowań podczas XXXII sesji R. Gm. z dnia 01.03.2018r.