Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i nadaniu jej regulaminu pracy na „Modernizację drogi publicznej nr 117024N Rogóż - Napraty”.

Numer aktu: 398/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Uchyla: 394/2018

Informacje dodatkowe:

§1.

W Zarządzeniu Nr 394/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia
19 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadaniu jej regulaminu pracy załącznik Nr 1 otrzymuje  brzmienie :

„Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na Modernizację drogi publicznej nr 117024N Rogóż - Napraty w składzie :

    1) Przewodniczący komisji - Tomasz Nykiel
    2) Sekretarz komisji - Urszula Jaglińska
    3) Członek komisji - Alicja Staszkiewicz”.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.