Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i nadaniu jej regulaminu pracy na „Remont drogi gminnej publicznej 117031N w miejscowości Redy Osada”

Numer aktu: 393/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1.

W Zarządzeniu Nr 379/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 5 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadaniu jej regulaminu pracy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie :

Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej publicznej 117031N w miejscowości Redy Osada” w składzie :

  1. Przewodniczący komisji - Tomasz Nykiel

  2. Sekretarz komisji - Anna Krynicka

  3. Członek komisji - Urszula Jaglińska

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.