Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji

Numer aktu: 380/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową do odbioru poszczególnych części zadań inwestycji realizowanej w ramach Programu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lidzbark Warmiński”, w następującym składzie:

 

  1. Rawiński Stanisław – Przewodniczący Komisji

  2. Rasińska Agnieszka - Członek

  3. Krynicka Anna - Członek

  4. Kozieł Katarzyna - Członek

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania