Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński

Numer aktu: 378/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) i Zarządzenia Nr 346/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 listopada 2014r. z sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków dla Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w gminnej ewidencji zabytków poprzez wykreślenie zabytku i wyłączenie karty adresowej budynku gospodarczego położonego w miejscowości Kotowo nr 5 oraz wykreślenie zabytku i wyłączenie karty adresowej budynku mieszkalnego w miejscowości Kotowo nr 5.

§ 2.

Wykreślenie zabytków i wyłączenie kart adresowych spowodowane jest złym stanem technicznym budynków.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.