Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania komisji.

Numer aktu: 326/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 11 ust. 1 i  art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk w Referacie  Organizacyjnym  w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Do przeprowadzenia naboru powołuję komisję w składzie:

            1/  Kołodziejczyk Tomasz      - Przewodniczący Komisji

            2/  Kielak Ryszard                  - Członek Komisji

            3/  Suchomska Kinga            - Członek Komisji.

           

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.