Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński

Numer aktu: 315/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: 346/2014

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) i Zarządzenia Nr 346/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 listopada 2014r. z sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków dla Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w gminnej ewidencji zabytków poprzez wykreślenie zabytku i wyłączenie karty adresowej budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Blanki nr 13.

§ 2.

Wykreślenie zabytku i wyłączenie karty adresowej spowodowane jest złym stanem technicznym budynku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.