Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-10-10318/2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.Obowiązujący
22017-10-10317/2017 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w miejscowości Pilnik, gmina Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Obowiązujący
32017-10-09316/2017w sprawie w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lidzbark Warmiński za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportoweObowiązujący
42017-10-09315/2017w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński Obowiązujący
52017-09-29314/2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.Obowiązujący
62017-09-22313/2017w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy FinansowejObowiązujący
72017-09-22312/2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.Obowiązujący
82017-09-21311/2017w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Obowiązujący
92017-09-14310/2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.Obowiązujący
102017-09-12309/2017w sprawie: powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy na „Poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński”.Obowiązujący
Strona 1 z 148