Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-12-07339/2017w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania komisjiObowiązujący
22017-12-05338/2017w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania komisjiObowiązujący
32017-12-04337/2017zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.Obowiązujący
42017-11-30XXIX/233/2017w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2017-2030Obowiązujący
52017-11-30XXIX/232/2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.Obowiązujący
62017-11-24336/2017w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząObowiązujący
72017-11-23XXVIII/231/2017w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lidzbark WarmińskiObowiązujący
82017-11-23XXVIII/230/2017w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Obowiązujący
92017-11-23XXVIII/229/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminyObowiązujący
102017-11-23XXVIII/228/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminyObowiązujący
Strona 1 z 152