Kategoria: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1
11 - 100 Lidzbark Warmiński

tel/fax: +48 89 767 32 74
e-mail: gops.lidzbarkwarm@interia.pl