Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Oświadczenia majątkowe za rok 2012

Oświadczenia majątkowe

1. Wójt Gminy - Artur Jankowski

2. Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Staszewski

 

Oświadczenia majątkowe Rady Gminy

1. Adamczuk Andrzej Krzysztof
2. Bąk Katarzyna
3. Grabowski Edward Tadeusz
4. Kania Marcin
5. Końka Iwona Katarzyna
6. Maciejewski Leszek Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
7. Pałka Jan Józef
8. Rodziewicz Renata
9. Romanik Krystyna
10. Sajkowska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
11. Suski Krzysztof
12. Stankiewicz Bogumiła Teresa
13. Stankiewicz Danuta
14. Werbicki Marek

 

Oświadczenia majątkowe

- Stanisław Piasecki - Z-ca Wójta
- Zenon Połocki - Sekretarz
- Małgorzata Sobolewska – Skarbnik
- Grażyna Klonowska - Inspektor UG
- Danuta Gajdamowicz - Inspektor UG
- Alicja Szukis - Kierownik referatu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów w Lidzbarku Warmińskim
- Zofia Gąglewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
- Justyna Rysik - pracownik GOPS
- Józef Mika - po Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
- Agnieszka Dawid - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
- Beata Domarecka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie
- Anna Renata Sobolewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Runowie
- Brygida Małeć - Dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżu
- Ewa Piasecka - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kraszewie

Plik do pobrania: Oświadczenia majątkowe za rok 2012