Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Oświadczenia

Wójt Gminy - Artur Jankowski

Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Staszewski

 

Oświadczenia majątkowe Rady Gminy

1. Sajkowska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
2. Maciejewski Leszek Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Adamczuk Andrzej Krzysztof
4. Grabowski Edward Tadeusz
5. Kania Marcin
6. Końka Iwona Katarzyna
7. Pałka Jan Józef
8. Rodziewicz Renata
9. Romanik Krystyna
10. Suski Krzysztof
11. Stankiewicz Bogumiła Teresa
12. Stankiewicz Danuta
13. Werbicki Marek

 

Oświadczenia majątkowe

1. Stanisław Piasecki - Z-ca Wójta
2. Małgorzata Sobolewska – Skarbnik
3. Grażyna Klonowska - Inspektor UG
4. Danuta Gajdamowicz - Inspektor UG
5. Alicja Szukis - Kierownik referatu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów w Lidzbarku Warmińskim
6. Zofia Gąglewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
7. Justyna Rysik - pracownik GOPS
8. Józef Mika - po Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku
9. Agnieszka Dawid - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
10. Beata Domarecka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie
11. Alina Ogulewicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłębowie
12. Anna Renata Sobolewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Runowie
13. Brygida Małeć - Dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżu
14. Ewa Piasecka - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kraszewie
15. Beata Treichel - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łaniewie

 

Oświadczenia

1. Ryszard Kielak - Inspektor UG

2. Bożena Malinowska - Zastępca Kierownika GOPS

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy

1. Stanisław Rawiński

2. Zenon Połocki

 

Oświadczenia majątkowe Skarbnika

1. Maria Lechowicz - Skarbnik do 30.06.2011

2. Małgorzata Sobolewska - Skarbnik od 01.07.2011