Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy

1. Wójt Gminy - Artur Jankowski

2. Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Staszewski

 

Rada Gminy kadencja 2010-2014

1. Sajkowska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
2. Maciejewski Leszek Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Adamczuk Andrzej Krzysztof
4. Grabowski Edward Tadeusz
5. Kania Marcin
6. Końka Iwona Katarzyna
7. Pałka Jan Józef
8. Rodziewicz Renata
9. Romanik Krystyna
10. Suski Krzysztof
11. Stankiewicz Bogumiła Teresa
12. Stankiewicz Danuta
13. Tomaszewska Lucyna Teresa
14. Werbicki Marek

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

1. Stanisław Piasecki - Z-ca Wójta
2. Stanisław Rawiński – Sekretarz
3. Maria Lechowicz – Skarbnik
4. Danuta Gajdamowicz - Inspektor UG
5. Grażyna Klonowska - Inspektor UG
6. Ryszard Kielak - Inspektor UG
7. Zofia Gąglewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
8. Alicja Szukis - Kierownik referatu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów w Lidzbarku Warmińskim
9. Agnieszka Dawid - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
10. Józef Mika - po Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku
11. Alina Ogulewicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłębowie
12. Anna Renata Sobolewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Runowie
13. Brygida Małeć - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogóżu
14. Beata Domarecka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie
15. Beata Treichel - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łaniewie
16. Ewa Piasecka - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kraszewie
17. Teresa Bożena Malinowska - z-ca Kierownika GOPS

 

Oświadczenia majątkowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy

1. Wójt Gminy - Artur Jankowski

2. Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Staszewski

 

Rada Gminy kadencja 2010-2014 - KOREKTA

1. Pałka Jan Józef

 

Rada Gminy kadencja 2010-2014

1. Sajkowska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
2. Maciejewski Leszek Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Adamczuk Andrzej Krzysztof
4. Grabowski Edward Tadeusz
5. Kania Marcin
6. Końka Iwona Katarzyna
7. Pałka Jan Józef
8. Rodziewicz Renata
9. Romanik Krystyna
10. Suski Krzysztof
11. Stankiewicz Bogumiła Teresa
12. Stankiewicz Danuta
13. Tomaszewska Lucyna Teresa
14. Werbicki Marek

 

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy oraz Przewodniczacego Rady Gminy

1. Wójt Gminy - Krystyna Sroka
2. Przewodniczący Rady Gminy - Jan Znamierowski

 

Rada Gminy kadencja 2006-2010

1. Augustynowicz Maria
2. Balukiewicz Kazimierz
3. Błażewicz Julian
4. Fac Bolesław
5. Grabowski Edward
6. Józwik Dariusz
7. Małachowski Jan
8. Miecznikowska Iwona
9. Milaniuk Krystyna
10. Nisio Andrzej
11. Stankiewicz Bogumiła
12. Stankiewicz Danuta
13. Staszewski Tadeusz
14. Wójcik Jolanta