Kategoria: Organy Gminy

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Rada Gminy - skład osobowy - kadencja 2014-2018

Rada Gminy
1. Znamierowski Jan - Przewodniczący Rady Gminy
2. Końka Iwona - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Maciejewski Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Adamczuk Andrzej
5. Będziński Marcin
6. Grabowski Edward
7. Gadomski Ireneusz
8. Korosteńska Agnieszka
9. Kuczyńska Lucja
10. Lasowy Janusz
11. Makarewicz Olga
12. Pałka Jan
13. Romanik Krystyna
14. Smukowski Andrzej
15. Werbicki Marek

 

Komisje
Komisja Gospodarki Budżetowej:
1. Agnieszka Korosteńska - Przewodniczący
2. Andrzej Adamczuk - Członek
3. Ireneusz Gadomski - Członek
4. Leszek Maciejewski - Członek
5. Andrzej Smukowski - Członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
1. Edward Grabowski - Przewodniczący
2. Janusz Lasowy - Członek
3. Krystyna Romanik - Członek
4. Jan Znamierowski - Członek
5. Iwona Końka - Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury:
1. Marek Werbicki - Przewodniczący
2. Marcin Będziński - Członek
3. Lucja Kuczyńska - Członek
4. Olga Makarewicz - Członek
5. Jan Pałka - Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Jan Pałka - Przewodniczący
2. Andrzej Adamczuk - Członek
3. Andrzej Smukowski - Członek