Kategoria: Organy Gminy

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Wójt Gminy

Wójtem Gminy jest Pan Fabian Andrukajtis